Odborný profil společnosti A.D.U. spol. s r.o.

Společnost se zabývá poskytováním auditorských služeb (průběžný, mimořádný a závěrečný audit, audit konsolidované závěrky a další), vedením účetnictví pro menší až střední firmy, poskytováním účetního a daňového poradenství. Klienty společnosti tvoří ze 60 % společnosti se zahraniční majetkovou účastí především z německy mluvících zemí. V německém jazyce je zajištěna komunikace na velmi dobré úrovni.

Zajišťujeme komplexní servis: audit, daňové poradenství a vedení účetnictví.
Společnost A.D.U. je zapsána jako:

  • auditor-právnická osoba - Oprávnění Komory auditorů ČR č. 002
  • právnická osoba na seznamu Komory daňových poradců
  • má ve svém týmu několik certifikovaných účetních

 

Naši zákazníci

Nabízíme komplexní služby především pro malé a střední firmy, větším firmám pak poskytujeme zejména odborné poradenství. Už od počátku tvoří významnou část naší klientely dceřinné společnosti německých a rakouských společností.

Historie společnosti A.D.U.

Společnost vznikla v prosinci roku 1991, zakladateli byli auditoři Ing. Karel Kasík, CSc., Ing. Alena Svobodová a rakouská auditorská společnost Contax Vídeň. Jednalo se po revoluci o jednu z mála společností, které dokázaly nabídnout zahraničním klientům odpovídající služby nutné pro mezinárodní podnikání.