Služby

Kompletní nabídka: Daně - Účetnictví


daňové poradenství

 • zpracování daňového přiznání v rámci vedení účetnictví
 • kontrola a odborný dohled (vlastní zpracování) v oblasti daní na základě účetnictví vedeného klientem
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu PO i FO na základě klientem dodaných podkladů
 • zpracování daňových přiznání ostatních daní dle dodaných podkladů
 • konzultace a poradenství k problematice daní
 • zastupování u Finančního úřadu
 • odklady k podání daňového přiznání

účetnictví a mzdy

 • vedení účetnictví menších a středních společností a organizačních složek zahraničních subjektů
 • vedení mzdové evidence společností a zpracování mezd společností včetně zastupování u orgánů sociálního a zdravotního pojištění
 • účetní poradenství, pomoc při zavádění účetnictví, zpracování projektu účetnictví a vnitřních směrnic společnosti atd.
 • sestavení roční účetní závěrky dle platných předpisů včetně zpracování daňového přiznání
 • sestavení roční závěrky pro potřeby zahraničního klienta v německém nebo aglickém jazyce
 • rekonstrukce účetnictví dle dispozic klienta
 • kontrola a odborný dohled nad účetnictvím vedeným klientem
 • zpracování finančních analýz společnosti

Prosím, kontaktujte nás v případě zájmu o podrobnosti.