Služby

Kompletní nabídka: Daně - Účetnictví


daňové poradenství

 • zpracování daňového přiznání
 • konzultace k problematice daní
 • zastupování u Finančního úřadu
 • odklady k podání daňového přiznání

účetnictví

 • vedení účetnictví menších a středních společností a organizačních složek zahraničních subjektů
 • vedení mzdové evidence společností
 • účetní poradenství, pomoc při zavádění účetnictví, zpracování projektu účetnictví a vnitřních směrnic společnosti atd.
 • sestavení roční závěrky pro potřeby zahraničního klienta v německém nebo aglickém jazyce
 • rekonstrukce účetnictví
 • kontrola a odborný dohled nad účetnictvím
 • zpracování finančních analýz společnosti

Prosím, kontaktujte nás v případě zájmu o podrobnosti.