Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 Zákoníku práce jsou pro rok 2020 stanoveny vyhláškou č. 358/2019 Sb., pro rok 2019 byly stanoveny vyhláškou č. 333/2018 Sb.,

Cestovní náhrady v roce 2020 ( porovnání s rokem 2019)

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 Zákoníku práce jsou pro rok 2020 stanoveny vyhláškou č. 358/2019 Sb., pro rok 2019 byly stanoveny vyhláškou č. 333/2018 Sb.,

Tuzemské strávné:

2020 – vyhláška č. 358/2019 Sb. 2019 – vyhláška č.333/2018 Sb.
5 až 12 hod 87 až 103* Kč 82 Kč až 97* Kč
12 až 18 hod 131 až 158 Kč 124 až 150 Kč
více než 18 hod 206 až 246 Kč 195 až 233 Kč

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 103 Kč pro rok 2020 odpovídá „daňově optimální“ stravenka 131 Kč (131,09 Kč); sazbě 97 Kč pro rok 2019 odpovídala „daňově optimální“ stravenka 123 Kč (123,46 Kč)

Doprava:

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč/km (v roce 2019 činila 1,10 Kč/km), pro osobní automobily zvýšena na 4,20 Kč/km (v roce 2019 činila 4,10 Kč/km).

Ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr):

2020 – vyhláška č. 358/2019 Sb. 2019 – vyhláška č.333/2018 Sb.
benzin 95 oktanů 32,00 Kč/l 33,10 Kč/l
benzin 98 oktanů 36,00 Kč/l 37,10 Kč/l
motorová nafta 31,80 Kč/l 33,60 Kč/l

Zahraniční stravné:

Podle vyhlášky č. 310/2019 Sb. od 1.1.2020 platí např. tyto celodenní sazby zahraničního stravného:

  • 45€ pro Německo, Rakousko, Francii (tato sazba pro uvedené země platila i v roce 2019 a platí i pro rok 2020)
  • 50€ pro Itálie (změna oproti roku 2019, kdy byla základní sazba 45€)
  • 35€ pro Slovensko, Slovinsko (tato sazba se oproti roku 2019 nezměnila)
  • 40€ pro Polsko (tato sazba se oproti roku 2019 nezměnila)