Odborný profil společnosti A.D.U. spol. s r.o.

Společnost se zabývá poskytováním služeb v oblasti účetnictví a daní.

Provádí vedení účetnictví pro menší až střední firmy, od zadání dokladů do účetního programu, přes zpracování měsíčních (čtvrtletních) přehledů výsledků firmy a zpracování povinných daňových povinností za příslušné období, až ke zpracování roční účetní závěrky, zpracování ročních daňových přiznání a jejich podání.

Dále provádí poskytování účetního a daňového poradenství jak ve vazbě na vedení účetnictví, tak poradenství v případě složitějších případů od teoretického a právního výkladu, přes praktickou realizaci až po plné zastupování u příslušných orgánů v případě potřeby.

Velkou část naší klientely tvoří dlouhodobí klienti, se kterými spolupracujeme řadu let, mnohdy již od založení firmy. Určitou částí naší klienty jsou společnosti se zahraniční majetkovou účastí, v současnosti především z německy mluvících zemí. V německém a anglickém jazyce je zajištěna komunikace na dobré úrovni.


Zajišťujeme komplexní servis: daňové poradenství a vedení účetnictví.
Společnost A.D.U. je zapsána jako:
  • právnická osoba na seznamu Komory daňových poradců
  • má ve svém týmu několik certifikovaných účetních

Naši zákazníci

Nabízíme komplexní služby především pro malé a střední firmy, větším firmám pak poskytujeme zejména odborné poradenství nebo jednorázové zakázky typu rekonstrukce nebo kontroly účetnictví a daní.

Už od počátku tvoří významnou část naší klientely dceřiné společnosti německých a rakouských společnos.Historie společnosti A.D.U.

Společnost vznikla v prosinci roku 1991, zakladateli byli auditoři Ing. Karel Kasík, CSc., Ing. Alena Svobodová a rakouská auditorská společnost Contax Vídeň. Jednalo se po revoluci o jednu z mála společnos, které dokázaly nabídnout zahraničním klientům odpovídající služby nutné pro mezinárodní podnikání.

Z počátku existence společnosti převažovalo jednoznačně provádění auditorské činnosti českých firem i společností se zahraniční účastí. Vedení účetnictví bylo v té době spíše doplňkovou činností. Postupně se rozšiřovalo vedení účetnictví, účetní a daňové poradenství a snižoval se podíl prováděných auditů. Provádění auditů bylo ukončeno v roce 2019 a v lednu 2020 byla ukončena auditorské oprávnění jak právnické osoby A.D.U., tak obou jednatelů – auditorů.

Současně na přelomu roku 2019 a 2020 došlo ke změně ve vlastnících společnosti i jejím vedení. Vlastníky společnosti se z části stala další generace – děti zakladatelů společnosti, kteří se také postupně zapojují do vedení firmy, ve které již řadu let působí jako odborníci v oblasti zpracování účetnictví a daní. Společnost tak i nadále pokračuje v tradici poskytování komplexních služeb v oblasti účetnictví a daní v co nejvyšší kvalitě a odbornosti.